ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI (ZIA)

Kierunek ten to przemyślane połączenie kilku dziedzin (nauki o sztuce, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki, kulturoznawstwo oraz zarządzanie) w taki sposób, aby maksymalnie się one uzupełniały. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi. Wiele przedmiotów prowadzonych jest wyłącznie po angielsku, więc studenci mają okazję poznać specjalistyczne słownictwo oraz nabyć doświadczenia w używaniu języka angielskiego w profesjonalnym środowisku. Dla wszystkich studentów przewidziano wiele możliwości odbycia praktyki – w różnych działach polskich instytucji artystycznych, jak i możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, działającej w siedmiu krajach Europy. Absolwenci specjalności sceniczno-menedżerskiej mają szansę uzyskać równocześnie 2 dyplomy – jeden UG, drugi – Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.

Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:
Specjalność sceniczno-menedżerska, w której zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Gdańskim i Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni. Oferta edukacyjna została tak przygotowana, by zajęcia nie kolidowały ze sobą. Każdy ze studentów przechodzi przez intensywny i rozbudowany cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca. Zajęcia te prowadzone są przez artystów scen trójmiejskich oraz doświadczonych pedagogów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działającego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Absolwenci zdobywają licencjat Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplom aktora scen muzycznych w Studium Wokalno-Aktorskim.

Specjalność menedżerska poszerzona jest natomiast o wiedzę z zakresu działania międzynarodowych instytucji i organizacji artystycznych. Również menedżerowie przechodzą przez cykl zajęć artystycznych oraz przedmiotów prowadzonych przez praktyków radia i telewizji, krytyków, scenarzystów teatralnych oraz reżyserów. Chcemy, by przyszli menedżerowie i animatorzy kultury i sztuki poznali nie tylko zasady funkcjonowania instytucji artystycznych, ale także nabyli doświadczenia na polu rozmaitych działań artystycznych.

Ponadto studenci obu specjalności uczestniczą w prowadzenia rozmaitych działań, eventów i wydarzeń na terenie Trójmiasta. Co roku organizowany jest Festiwal Literatury i Teatru Between. Pomiędzy. Studenci angażują się w organizowanie własnej konferencji Wyspa.Młodość, jak i wydarzeń podczas trwania festiwalu. Pod okiem specjalistów studenci poznają techniki i kolejne etapy powstawania przedstawień, performance’ów, happeningów, wystaw – słowem: mogą zobaczyć sztukę „od kuchni”. Studenci kierunku o specjalizacji sceniczno-menedżerskiej, będący jednocześnie słuchaczami Studium Wokalno-Aktorskiego, odbywają praktykę zawodową podczas prób i spektakli repertuarowych Teatru Muzycznego w Gdyni. Stawiamy na bezpośredni kontakt z twórcami i kuratorami wydarzeń artystycznych.

Od roku akademickiego 2020/21 absolwentom Zarządzania Instytucjami Artystycznymi umożliwiamy kontynuację studiów na kierunku magisterskim Zarządzanie i Komunikacji w Sztukach Scenicznych.

Gdański Teatr Szekspirowski
https://teatrszekspirowski.pl/

Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni
http://swagdynia.pl/

Festiwal Between.Pomiędzy:
www.between.org.pl