Centrum Teatralne Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Jana Ciechowicza

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 26 maja 2022 r. patronem nowo powstałego Centrum Teatralnego UG został prof. dr hab. Jan Ciechowicz, który odegrał kluczową rolę w ustanowieniu na Wydziale Filologicznym Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk. Działalność Centrum jego imienia będzie się skupiała na projektach naukowych, teatralnych i dydaktycznych.

Centrum Teatralne UG jest jednostką uformowaną w oparciu o siły kadrowe Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk, który został założony w 1995 roku w Instytucie Filologii Polskiej UG (pierwotnie pod nazwą Zakład Dramatu, Teatru i Filmu) przez profesora Jana Ciechowicza (1949-2017), a od 2017 roku jest kierowany przez prof. UG. dr hab. Małgorzatę Jarmułowicz, Jego wychowankę.

Celem Centrum Teatralnego UG jest inicjowanie, organizowanie i wspomaganie działalności poświęconej teatrowi i pokrewnym mu zjawiskom kulturowym, zarówno w wymiarze naukowym jak też popularyzatorskim i edukacyjnym, tj. w zakresie tak szerokim, w jakim „teatr i okolice” – by przywołać tytuł jednej z książek patrona Centrum – zajmowały profesora Jana Ciechowicza.

Jako ośrodek tego rodzaju inicjatyw Centrum Teatralne UG koncentruje się w szczególności na:

  • Projektach naukowych – poprzez inicjowanie nowych kierunków badań, formowanie zespołów badawczych, podejmowanie współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym oraz nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie, udział w konkursach grantowych, organizowanie konferencji i przygotowywanie publikacji związanych z prowadzonymi badaniami.
  • Projektach teatralnych dla szerszej publiczności – poprzez organizowanie  otwartych spotkań, dyskusji, wystaw, projekcji filmowych i wydarzeń artystycznych służących upowszechnianiu wiedzy o teatrze, przy jednoczesnym wykorzystaniu teatru jako medium działającego na rzecz integracji różnych środowisk i pokoleń, idei zrównoważonego rozwoju oraz pozytywnych zmian świadomości społecznej.
  • Projektach związanych z dydaktyką teatrologiczną prowadzoną na uczelni – poprzez wspieranie inicjatyw naukowych i artystycznych podejmowanych przez studentów i doktorantów oraz pomoc w organizacji dodatkowych form edukacji teatralnej, jak warsztaty czy wykłady gościnne.

Główną przestrzenią aktywności Centrum jest sala teatralna w budynku Neofilologii, a także miejsca powiązane z działalnością (również dydaktyczną) Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk w starym budynku Wydziału Filologicznego (m.in. sala 3.3 i sala 3.4).

STRONA CENTRUM TEATRALNEGO NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552569934957