8 marca 2021 roku odbyła się kolejna odsłona cyklu ZA KULISAMI organizowanego przez Koło Naukowe Teatrologów Brikolaż. Naszym gościem była Anna Steller – tancerka, performerka i choreografka.


źródło: annasteller.webs.com

Moderatorki wydarzenia, Kinga Wyderka i Agata Małecka (studentki III roku Wiedzy o teatrze), pytały między innymi o performanse typu site specific, główne źródła inspiracji i poszczególne etapy pracy nad projektem. Anna Steller opowiadała o przekraczaniu granic w sztuce, fascynacji Sarah Kane czy różnicach między występami solowymi i zespołowymi. Odniosła się również do doświadczeń związanych z takimi performansami jak Przemieszczenie (2012), Nieubłagane piękno katastrofy (2012), Stack (2018), Echo (2019).

Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania.