13 października 2023 roku, w Miejskim Teatrze Miniatura, odbyła się I edycja PSTROPrzeglądu Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych. Celem tej inicjatywy jest wspieranie środowiska amatorskich teatrów studenckich oraz tworzenie przestrzeni do prezentacji różnych przejawów aktywności młodych, scenicznych pasjonatów.

Pomysł realizacji Przeglądu zrodził się z potrzeby wzmacniania pozycji teatru studenckiego jako istotnego ogniwa działalności kulturalnej żaków. Naturalnym posunięciem było w tym przypadku zapewnienie im profesjonalnych warunków do prezentacji efektów pracy przed szerszą publicznością. Imponująca liczba grup teatralnych – zarówno tych formalnych, jak i efemerycznych, działających na Uniwersytecie Gdańskim lub tworzonych poza strukturą uczelni przez jego studentów – tylko utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności organizacji tej imprezy.

W ramach przeglądu zaprezentowanych zostało 7 spektakli na 3 scenach Miniatury: Kapłanka, Chłód, Szymborska: kolaż, Piosenki z Kabaretu Starszych Panów, Wschód Księżyca, Paperweights, ITER. Różnorodność form teatralnych oraz wielość podejmowanych tematów są dowodem na to, że kultura studencka to żywy organizm, na bieżąco komentujący otaczającą rzeczywistość i zabierający głos w sprawach, które młodych ludzi dotyczą. Nazwa PSTRO ma tę wielobarwność podkreślać.

Przegląd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” we współpracy z Miejskim Teatrem Miniatura, Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”, Fundacją Between.Pomiędzy i Centrum Teatralnym im. prof. Jana Ciechowicza.

Przegląd otrzymał dofinansowanie ze środków Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski objął wydarzenie honorowym patronatem.

LINK do gazetki I Przeglądu Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych PSTRO: PSTROzetka w formacie pdf