16 maja w Sopotece znów spotkaliśmy się w Teatrze przy stole. Krzysztof Gordon, Jarosław Tyrański, Mirosław Krawczyk i Janek Napierski przeczytali sztukę Moniki Milewskiej Twarz Napoleona. Poniżej zdjęcia z wydarzenia.