Cykl spotkań ZA KULISAMI, inicjatywa Koła Naukowego Teatrologów Brikolaż z przełomu 2020/2021 roku, powstał z tęsknoty za teatrem oraz z potrzeby podtrzymania zainteresowania tą dziedziną sztuki w dobie pandemii. Organizatorzy projektu rozmawiają z ludźmi teatru (aktorami, reżyserami, inspicjentami, dramaturgami, dźwiękowcami, pracownikami obsługi widowni) o kulisach ich pracy – czyli o tym, co niedostępne dla widza. Przyglądają się rozmaitym aspektom procesu twórczego i zawodowym doświadczeniom gości reprezentujących teatr dramatyczny, muzyczny, operę, a także teatr amatorski, co pozwala poznać specyfikę działania różnych instytucji. Pracę nad projektem ZA KULISAMI rozpoczęliśmy jesienią 2020 roku. Cieszę się, że udało nam się ją zrealizować i podzielić się nią zarówno ze studentami, jak i teatromanami spoza uczelni. W tej chwili otwieramy się na współpracę zarówno z osobami z kręgów teatralnych, jak również tych zajmujących się performancem. – mówi Aleksandra Kuś, przewodnicząca Brikolażu. Pierwsze spotkanie – z Iwoną Warszycką-Kot, inspicjentką Teatru Muzycznego w Gdyni – cieszyło się sporym zainteresowaniem. Informacje o kolejnych odsłonach cyklu (odbywających się za pośrednictwem Microsoft Teams) oraz relacje ze zrealizowanych już spotkań będą na bieżąco publikowane na naszej stronie.