ZAKŁAD BADAŃ NAD SZTUKAMI SCENICZNYMI

Na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki działa Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi, którego kierownikiem jest prof. UG, dr hab. Tomasz Wiśniewski. Wraz z nim zakład tworzą: prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. dr hab. Jerzy Limon, dr Agnieszka Żukowska, dr Maria Fengler i dr Sylwia Dobkowska. W zakładzie tym prowadzony jest całkowicie unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi. Jego twórcami są dr Maciej Korwin (Dyrektor Teatru Muzycznego oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni) i prof. dr hab. Jerzy Limon (Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego).