prof. UG, dr hab. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@ug.edu.pl

Dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG jest Kierownikiem Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi (od września 2019 roku), a w latach 2016-2019 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pomysłodawcą festiwalu Between.Pomiędzy oraz założycielem Beckett Research Group in Gdańsk. W 2016 roku opublikował monografię Complicite, Theatre and Aesthetics (Palgrave Macmillan), a w 2006 książkę Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (Universitas). Redaktor naukowy kilkunastu wydawnictw naukowych, w tym dwujęzycznego tomu Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, opublikowanego z okazji 25-lecia Teatru Wierszalin. Autor artykułów o współczesnej literaturze i teatrze wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem merytorycznym kwartalnika „Tekstualia”. Współpracuje z portalem The Theatre Times oraz z wydawanym przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk kwartalnikiem „Konteksty”. Zapraszany na konferencje organizowane przez: International Theatre Institute (UNESCO), International Association of Theatre Critics (Hongkong), oraz Festiwal Teatralny w Sybinie (Rumunia). Od 2018 roku członek zarządu Polish Association for the Study of English (PASE) oraz Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W ramach stypendium MKiDN wydał Almanach Between za rok 2020 (Maski). Pomysłodawca multimedialnego programu Between. Edukacja, realizowanego we współpracy z liceami z różnych stron kraju, w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Kultury. Obecnie prowadzi indywidualny projekt badawczy Geografia wyobraźni: dramat i teatr irlandzki w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.

dr Sylwia Dobkowska

e-mail: sylwia.dobkowska@ug.edu.pl
www.dobkowska.com

Jej zainteresowania badawcze wyrastają z fascynacji różnymi sposobami myślenia i komunikacji, a swoje odzwierciedlenie znalazły w ciekawym jak dotąd życiorysie. Studia BA, MA i PhD odbyła w Wielkiej Brytanii, gdzie zgłębiała teorię i praktykę teatru. Najbardziej pasjonujące są dla niej projektowanie przedstawień, teoria i filozofia teatru oraz performance i scenografia. Jej pierwsza książka Justitia: Multidisciplinary Approaches to the work of Jasmin Vardimon Company (red.), wydana przez Intellect w 2016 roku, przedstawiła w artystyczny sposób sztukę teatralną i jej krytykę. W doktoracie pod tytułem Ontology of Absence in Theatre, poruszyła natomiast problem znaczenia nieobecności i jej kreatywną funkcję, które to badania obecnie przerodziły się w projekt książkowy pt. Performance of Absence in Theatre, Performance and Visual Art (Routledge 2021).

Cztery dni po ukończeniu doktoratu wyleciała do Japonii, by podjąć pracę dyrektora szkoły międzynarodowej z amerykańską akredytacją WASC. Została tam dłużej niż się pierwotnie tego spodziewała, związawszy się z Uniwersytetem Riukiuańskim i Uniwersytetem Meio na Okinawie, gdzie organizowała zajęcia z teatru i wystawiła nowatorską adaptację Romea i Julii Szekspira w kontekście historyczno-kulturowym lokalnej wyspy Miyako – Ryûmya and Yui. Sześcioletni pobyt na tropikalnej Okinawie sprawił, że na zawsze pokochała ocean, nurkowanie i żeglowanie.

Podczas pobytu w Japonii oczywiście poznawała także teatr japoński oraz okinawski, podziwiając jego niezwykłą estetykę. Teatr jest wszak zjawiskiem wspaniałym, wynikającym z niepowtarzalnych cech kultury i sposobu postrzegania tej nieustannie zmiennej otaczającej nas rzeczywistości i dlatego wymaga nieustannego odkrywania go na nowo. Po trzynastu latach Sylwia postanowiła jednak wrócić do Polski, aby ponownie zanurzyć się w doświadczeniach teatralnych tej rodzimej strony świata, gdzie z dumą reprezentuje Uniwersytet Gdański.

prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska

e-mail: miroslawa.modrzewska@ug.edu.pl

Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują sie wokół zagadnień literatury nowożytnej, zwłaszcza wieku dziewiętnastego literatury angielskiej, polskiej i europejskiej. Prowadzi badania komparatystyczne nad literaturą epoki romantyzmu i publikowała artykuły na temat polskiego odbioru twórczości Roberta Burnsa, Lorda Byrona, Waltera Scotta, na temat roli literatury angielskiej w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Jest współautorką i edytorką poetyckiego tłumaczenia na język angielski poematu Juliusza Słowackiego Beniowski (Pieśni I-V) we współpracy z Peterem Cochranem, byłym aktorem Royal Shakespeare Company ( Polands Angry Romantic. Two Poems and a Play by Juliusz Słowacki Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009). Była współ-edytorką wielojęzycznego wydania European Romanticism (red.) Stephen Prickett – edytorem polsko-angielskiej części „Polish Romanticism” (2010). Współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem Byronowskim (monografia Byron and the Baroque , Peter Lang 2013). Jej ostatnia publikacja książkowa, we współpracy z Marią Fengler, to Byron: Reality, Fiction and Madness, Peter Lang 2020). Jest członkiem niemieckiego towarzystwa Gesellschaft für Englische Romantik, a od roku 2014 prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Europejskim Romantyzmem. Od roku 2016 jest współorganizatorką cykli spotkań w Uniwersytecie Gdańskim z pisarzami Gdańska i Pomorza wraz z mężem Stanisławem Modrzewskim oraz Grażyną i Feliksem Tomaszewskimi. Trzy edycje tych spotkań i dialogów ukazały się drukiem w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego: Pośród nas : twórcy gdańscy i pomorscy : rozmowy niedokończone 2016, 2018, 2019.
Była współzałożycielką kompanii anglojęzycznej kompanii teratralnej Maybe Theatre Company przy Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. W pierwszych latach działalności tej grupy teatralnej wyreżyserowała sztukę radiową na podstawie powieści Alice in Wonderland Lewisa Carolla. W sztuce nagranej w Radio Gdańsk grali studenci i pracownicy UG, a w wydaniu książkowym tej adaptacji opublikowano ilustracje jej autorstwa. Poniżej Modrzewska w roli Queen of Hearts: