Kierunek Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, prowadzony w formie dwuletnich studiów magisterskich, to świetna propozycja dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z działalnością kulturotwórczą. Naszym celem jest wykształcenie osób posiadających niezbędne kompetencje, aby objąć stanowiska menedżerskie w instytucjach kultury i sztuki, w szczególności związanych ze sztukami scenicznymi.

Szeroki wachlarz sprofilowanych przedmiotów pozwala nam na wykształcenie specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk o sztuce z naukami o zarządzaniu. Zaznajamiamy studentów z prawnymi aspektami działalności instytucji związanych ze sztukami scenicznym, a także uczymy zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania pracą zespołu.

Ponadto namawiamy studentów do włączania się w działalność badawczą prowadzoną na uniwersytecie. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście projekty naukowe realizowane przez studentów oraz wybierane przez nich seminaria magisterskie, których tematyka odzwierciedla ich indywidualne zainteresowania. Studenci mają również możliwość włączania się w działalność naukową prowadzoną przez Zakład Sztuk Scenicznych i Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk poprzez udział w organizacji i uczestnictwo w Festiwalu Between. Pomiędzy.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach sztuki i kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Ponadto posiadają kompetencje, by  zajmować się krytyką artystyczną i szeroko pojętą działalnością kulturotwórczą. Mogą zostać zatrudnieni w instytucjach związanych ze sztukami scenicznymi, takich jak: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Teatr Muzyczny, Filharmonia Bałtycka i inne instytucje kultury i sztuki. Absolwentów kierunku zachęcamy również do podjęcia indywidualnych badań naukowych nad sztukami scenicznym w ramach studiów trzeciego stopnia (w Szkole Doktorskiej). 

ZAIKSS_siatka_zajec ZAIKSS siatka zajęć (pobierz plik)