Teatr przy Stole jest projektem edukacyjnym służącym upowszechnianiu wiedzy   o współczesnej dramaturgii polskiej i światowej poprzez aktorskie czytanie sztuk, dopełnione przez prelekcje teatrologiczne.

Projekt tworzony jest przez Sopotekę, Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Autorką programu comiesięcznych spotkań i prelegentką jest prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz. Opiekę reżyserską nad projektem sprawuje Krzysztof Gordon, a w czytaniu sztuk uczestniczą aktorzy Teatru Wybrzeże.

Spotkania z Teatrem przy Stole odbywają się w Sopotece.

Wstęp jest bezpłatny.