Uwielbiasz teatr? Znasz nazwiska aktorów i reżyserów? A może nie masz zielonego pojęcia, czym zajmuje się dramaturg i co to jest teatr pudełkowy? To nie ma znaczenia! Zapraszamy na nasze warsztaty wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją teatralną wiedzę i świetnie się bawić! Podzieleni na grupy, wspólnie stworzymy wyjątkowe wystąpienia w dowolnej formie. Zdjęcie, film, komiks, plakat, a może scenka? W Pracowni Młodego Humanisty każde zadanie rozwiążemy kreatywnie, a w ruch pójdą papier, nożyczki i telefony!

Pomysłodawczynią projektu jest Natalia Osińska, absolwenta WOT, obecnie doktorantka Wydziału Filologicznego UG.

Idea warsztatów skierowanych do uczniów szkoły średniej zakłada cały wachlarz metod aktywizujących, związanych z pracą naukową połączoną z atrakcyjną formą zabawy. Uczniowie mają okazję pracować z tekstami naukowymi, co jest szczególnie ważne, gdyż zadania tego typu pojawiają się na maturze z języka polskiego w zakresie rozszerzonym. Mogą także korzystać z zasobów Internetu, oglądać fragmenty przedstawień teatralnych oraz innych wydarzeń kulturalnych. Ponadto mają do dyspozycji mnóstwo pism, książek, materiałów związanych z teatrem oraz szeroko pojętą humanistyką.

Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy, a każdej z nich przydzielonych zostaje dwóch opiekunów – studentów wiedzy o teatrze. Grupy siadają przy przygotowanych wcześniej stanowiskach. Na stołach znajdują się materiały papiernicze, czasopisma teatralne oraz teczki, które stanowić będą punkt wyjścia do przygotowania prezentacji na zakończenie warsztatu. Uczestnicy mają 3 godziny na przygotowanie prezentacji. W teczkach znajdują się rozmaite teksty kultury dotyczące danego obszaru zjawisk związanych z teatrem. Fragmenty tekstów, dramatów, powieści oraz zdjęcia i materiały wideo nagrane na nośniku CD to luźno powiązane zagadnienia. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie, po jakim obszarze tematycznym się poruszają oraz kreatywne podejście do owego zagadnienia. Efektem końcowym jest stworzenie prezentacji, która zostanie zademonstrowana przed wszystkimi uczestnikami warsztatu.

Najważniejsze założenia projektu:

Współpraca w grupach.

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych tekstów kultury.

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, łączenia faktów, wysuwania wniosków i argumentacji.

Poszerzanie zakresu wiedzy o teatrze.

Ćwiczenie tworzenia prezentacji.

Nabywanie umiejętności wykorzystywania dostępnych materiałów w sposób twórczy.