Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze: 160 godzin dla Wiedzy o teatrze oraz 80 godzin dla Zarządzania i komunikacji w sztukach scenicznych, co stanowi niezwykle ważne doświadczenie i pomaga w wyborze dalszej ścieżki kariery. Miejscem odbywania praktyki, wybranym przez samego studenta, może być dowolny teatr na terenie Trójmiasta lub Polski, festiwale teatralne oraz imprezy okołoteatralne o charakterze cyklicznym, a także specjalistyczne czasopisma teatralne lub teatralne portale internetowe. Studenci prowadzą na bieżąco dziennik praktyk rejestrujący ich aktywność (udział w próbach, praca w archiwum teatralnym, wywiady z ludźmi teatru, recenzje spektakli, redagowanie najprostszych tekstów do mediów – w tym elektronicznych).

Małgorzata Woźniak

Jestem absolwentką Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studentką Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (z filologią polską jako kierunkiem wiodącym) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów licencjackich pracowałam w biurze Gdańskiej Szkoły Artystycznej, a także współpracowałam z Operą Bałtycką w Gdańsku w charakterze moderatorki spotkań z twórcami podczas premier studenckich. Odbyłam praktyki jako członkini redakcji gazety festiwalowej podczas Festiwalu Zderzenie Teatrów w Kłodzku oraz na stanowisku asystentki reżysera u boku: Michała Zadary (Teatr Muzyczny w Gdyni, rok 2018) oraz Agaty Dudy-Gracz (Akademia Teatralna w Warszawie, rok 2019). Byłam wolontariuszką podczas Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy, a w roku 2020 zostałam jego współorganizatorką. Prowadzę bloga i konto na Instagramie o tematyce kulturalnej (Biegiem do kultury). Interesuje mnie musical, opera oraz związki muzyki z teatrem dramatycznym.

Kamil Grabarczyk

Jestem obecnie studentem Wiedzy o teatrze na specjalności: organizacja i animacja działalności teatralnej. Swoje praktyki studenckie miałem przyjemność odbyć w Teatrze Muzycznym w Gdyni, jako asystent reżysera u boku pana Bernarda Szyca przy realizacji musicalu ,,Hairspray”. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Mogłem zobaczyć, jak wyglądają poszczególne etapy powstawania spektaklu, a zarazem być czynnym uczestnikiem tego procesu. Do moich obowiązków należało m. in. zapisywanie wszelkich uwag reżyserskich, współpraca z inspicjentami przy zapisie przebiegu scen oraz przekazywanie niezbędnych informacji pomiędzy realizatorami. Dzięki zrealizowanym praktykom mogłem bardzo dużo się nauczyć i poznać świat teatru od środka.

سرور مجازی هلند