Kierunek Wiedza o teatrze umożliwia uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie specjalności organizacja i animacja działalności teatralnej. Przedmioty realizowane są w formie warsztatów przez zewnętrznych wykładowców, praktyków sceny, aktorów, reżyserów i scenografów, menadżerów i animatorów kultury, pedagogów teatru, a także przez wykładowców akademickich reprezentujących poza teatrologią takie dyscypliny jak prawo oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Edukacja zorientowana jest przede wszystkim na opanowanie przez studentów wiedzy praktycznej, tworzenie samodzielnych projektów oraz kształcenie umiejętności i kompetencji zawodowych pod okiem starannie dobranych specjalistów. A zatem kierunek ten umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Niezmiernie ważnym elementem programu studiów jest również praktyka zawodowa.

Studia finalizowane są przygotowaniem pracy dyplomowej w klasycznej formie opracowania pisemnego lub w formie projektu dyplomowego.

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze jest przygotowany do pracy w szerokim spektrum zawodów – od krytyki teatralnej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, promocję medialną i reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą i projektami artystycznymi oraz obsługę portali internetowych o profilu kulturalnym. Studia ułatwiają również debiut na profesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta oraz prowadzenie działalności teatralnej o charakterze animacyjnym, pedagogicznym i edukacyjnym w instytucjach kulturalno-oświatowych związanych z kulturą widowiskową.

Absolwenci zainteresowani dalszym rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych na kierunku Wiedza o teatrze mogą kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS), prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.

WOT_siatka_zajec

WOT siatka zajęć (pobierz plik)