O ZAKŁADZIE DRAMATU, TEATRU I WIDOWISK SŁÓW KILKA

Gdańska teatrologia zainicjowała swą działalność akademicką 25 lat temu pod skrzydłami Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Jej pierwszym przyczółkiem był  Zakład Dramatu, Teatru i Filmu utworzony w 1995 roku przez profesora Jana Ciechowicza (1949-2017), niekwestionowanego mistrza i wychowawcę kolejnych pokoleń wybrzeżowych teatrologów. Kierowany przez niego nieprzerwanie do 2016 roku Zakład łączył w początkach swojego istnienia siły kadrowe badaczy teatru oraz filmu, ale ostatecznie w 2014 roku każda z dyscyplin usamodzielniła się pod szyldem osobnych Katedr. Teatrolodzy – pozostając w strukturach Instytutu Filologii Polskiej – podjęli dalszą działalność jako Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, a w 2019 roku w wyniku zmian związanych z reformą szkolnictwa wyższego jednostka została przemianowana na Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk. Od 2016 r. kieruje nim prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, wychowanka prof. Ciechowicza. Skład Zakładu tworzą ponadto: prof. dr hab. Wojciech Owczarski, prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk, dr Katarzyna Kręglewska, dr Marta Cebera i dr Piotr Kąkol. Kadrę dydaktyczną kierunków prowadzonych przez Zakład zasila grono wykładowców z rodzimego Instytutu Filologii Polskiej, z Instytutu Badań nad Kulturą oraz znakomici artyści i pedagodzy teatralni przekazujący studentom swoje doświadczenie zawodowe w ramach zajęć warsztatowych.

NASZE KIERUNKI STUDIÓW

Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk uruchomił i prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie na kierunku Wiedza o teatrze (WOT) zostały utworzone w roku 2010, zastępując wcześniejszą specjalizację teatrologiczną na kierunku filologia polska. Do chwili obecnej WOT ukończyło siedem roczników absolwentów. Ważne zmiany przyniósł rok 2015, w którym program WOT-u został gruntownie zmodernizowany i sprofilowany w ramach unikalnej specjalności „organizacja i animacja działalności teatralnej”. Jednocześnie uruchomiona została Teatrologia, studia drugiego stopnia, które obecnie, poczynając od 2019 roku, zostają wznowione w zupełnie nowej odsłonie, jako Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS).