Teatr Przebudzeni – kolejne spotkanie ZA KULISAMI

Koło Naukowe Teatrologów Brikolaż zaprasza na kolejną odsłonę cyklu ZA KULISAMI. Tym razem spotkamy się z twórcami i instruktorami Teatru Przebudzeni – Moniką Kazimierczyk oraz Dariuszem Wychudzkim.

Z naszymi gośćmi porozmawiamy o kulisach ich wieloletniej aktywności w Teatrze Przebudzeni. Poruszymy takie tematy jak proces tworzenia spektaklu z udziałem osób niepełnosprawnych, znaczenie humoru i dystansu w tego typu grupach warsztatowych czy różnice między pracą w zespole amatorskim a działalnością w teatrze zawodowym. Zapytamy między innymi o największe wyzwania i sukcesy, a także o źródła wieloletniego powodzenia Przebudzonych.

W drugiej części spotkania zaplanowaliśmy pytania od publiczności.

Startujemy 22 lutego (poniedziałek) o godz. 18.30.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Microsoft Teams. Prowadzenie: Monika Chybowska oraz Aleksandra Kuś (studentki III roku Wiedzy o teatrze).

Poniżej link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY3MWY4ZWEtNTdjYS00NzMzLTgyZWYtYjMyMTEwODM5NTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ef4ca57f-ed9c-47a1-bc3a-ec8a2a90b664%22%7d

Zapraszamy serdecznie!

Teatr Przebudzeni funkcjonuje od maja 2003 roku przy PSONI, Koło w Ostródzie. Grupa propaguje głównie teatr ruchu i muzyki, jednak eksperymentuje także ze słowem. Teatr to dla Grupy swoista forma terapii i wyrażenia siebie, a spektakle to swego rodzaju manifesty, nad którymi Zespół pracuje wspólnie. Teatr Przebudzeni aktywnie uczestniczy we wszelkich warsztatach i przeglądach, stając także do rywalizacji z zespołami pełnosprawnymi i odnosząc znaczące sukcesy.

Na zajęcia warsztatowe regularnie uczęszcza 20 osób, są to uczestnicy PSONI, WTZ, ZAZ w Ostródzie. Co takiego niezwykłego jest w występach Przebudzonych, że chce się ich oglądać? Mówiąc krótko: autentyzm, świadomość sceniczna, warsztat i pomysł, a wszystko to przeplatane humorem i dystansem do siebie i problemów. Dużym osiągnięciem jest niesamowity rozwój grupy, liczba i poziom wypracowanych spektakli, współpraca i swoboda sceniczna, setki godzin warsztatowych i prób, dyskusji, chwil łatwych i trudnych, a co najważniejsze – silne więzi, przyjaźń i empatia. Sukcesem jest również każdorazowo chwila, gdy aktorzy wchodzą na deski profesjonalnych teatrów w całej Polsce i traktowani są na równych zasadach z zespołami teatralnymi osób pełnosprawnych. Scena łączy i znosi wszelkie bariery. W czasie wieloletniej działalności teatru stworzonych zostało 10 autorskich spektakli oraz kilka okazjonalnych akcji dramowych.

źródło: http://teatramatorski.art/index.php/2019/04/08/teatr-przebudzeni/

marta.cebera@ug.edu.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

فروش فایل آگهی رایگان املاک منطقه 22