Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Chlebby – studenta II roku wiedzy o teatrze. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek o nietuzinkowej osobowości, nieszablonowym sposobie myślenia oraz wielkiej wrażliwości, pełen pasji i otwartości na innych ludzi. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia. Pogrążona w smutku społeczność akademicka Uniwersytetu