6 grudnia 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się premiera komedii Józefa Wybickiego pt. "Kulig". Wydarzenie to stanowiło kontynuację starań Centrum Teatralnego UG im. prof. Jana Ciechowicza, aby odczarować postać Józefa Wybickiego, który szerszej publice kojarzy się jedynie jako autor hymnu Polski. Działania Centrum